وێنەی حەوزەگەورەی بۆکان، ڕەنگە  دوای کۆماری کوردستان (١٣٢٤) و پێش ساڵی ١٣٣٢ی هەتاوی هەڵگیرابێت

 

وێنەی حەوزەگەورە و قەڵای سەردار لە نێوان ساڵەکانی ١٣٤٠ تا ١٣٥٥