هۆنراوەی، تۆماس ترانسترۆمر

وەرگێڕانی: ڕەحمان سۆفی، لەسوێدییەوە

 

هایکۆ هۆنراوە

 

بێدەنگ بڕۆ باران

گەڵا بە چپەدووەکان ببینە

گوێ بدە کاتژمێریکرێمل

*

جەنگەڵ مەدهۆش

خوا بێ پارە لەوێ دەژی

شوورەکان ڕووناکن

*

گاگۆڵکێی سێبەر

ئێمەش هەڵەی جەنگەڵین

لە خێڵی کارگدا

 

 

درێژەی هەیە...