کاك جه‌عفه‌ر قزڵجی

یادداشته‌کانی کاک جه‌عفه‌ر قزڵجی