اعتصاب غذا در استراسبورگ به اهداف خود رسید

12:30 / 21 آوریل 2012

استراسبورگ - اعتصاب غذای 15 فعال و سیاست مدار کرد که در راستای محکوم کردن انزوای تحمیل شده بر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد و تأمین سلامت، امنیت و آزادی ایشان در شهر استراسبورگ فرانسه از 1 مارس آغاز شده بود، به اهداف خود رسید.

اعتصاب غذای 15 فعال و سیاست مدار کرد که در راستای محکوم کردن انزوای تحمیل شده بر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد و تأمین سلامت، امنیت و آزادی ایشان در شهر استراسبورگ فرانسه از 1 مارس آغاز شده بود با فراخوان KCK و سازمان ها و نهادهای اروپایی به اعتصاب غذای خود پایان داده و بیان داشتند: "در راستای سرعت بخشیدن به فعالیت های این نهادها و به خاطر اینکه در مدت زمان بیشتری به این فعالیت خود بپردازند، بیان می داریم که اعتصاب غذای ما به اهداف خود رسید و از امروز به بعد به اعتصاب غذای خود خاتمه می بخشیم".

در نشستی مطبوعاتی این اعتصاب به پایان رسیده و بیانیه ای در این رابطه در اختیار افکار عمومی قرار داده شد. در این بیانیه اظهار شده است: "اعتصاب غذایی که از روز 1 مارس 2012 در شهر استراسبورگ فرانسه با هدف آزادی برای اوجالان و جایگاه سیاسی برای کردستان آغاز کرده بودیم امروز در 52امین روز خود می باشد".

در این بیانیه آمده است: "اعتصاب غذایی که با شرکت 15 کردستانی با نام انسیاتیو آزادی اوجالان آغاز شده بود، تندرستی، امنیت و آزادی رهبر آپو را از اهداف مرکزی قرار داده و آنرا در 6 ماده فرموله کرده بودیم. در ماده اول انزوای تحمیلی بر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد جای می گرفت".

در بیانیه مذکور اظهار شده است که هدف از این اعتصاب سیاست های انزوا و ایزولاسیون شدید که در میان افکار عمومی به نام سیستم امرالی شناخته می شود، بهتر آشکار بکنیم و نهادهای مرتبط نیز در این رابطه مسئولیت های خود را هرچه بهتر انجام بدهند".

در ادامه این بیانیه آمده است: "از دلایلی که اکنون رهبر آپو در آن قرار دارد به مانند انزوا و ایزولاسیون و در این اواخر نیز بی خبری نزدیک به 9 ماه نیز از نتایج چشم گیر بی مسئولیتی سازمان های مربوطه می باشد. و خلق کرد در اندیشه و نگرانی از وضعیت تندرستی و امنیت ایشان به سر می برد. به همین خاطر نیز ما 15 کردستانی برای اینکه این نگرانی ها به پایان رسیده و در چارچوب کمپین آزادی رهبر آپو در جامعه سطح درکی را خلق بکنیم و همچنین در چارچوب تقاضاهای خود به صدای خلق کرد مبدل شویم دست به این اعتصاب غذا زدیم".

در ادامه این بیانیه آمده است: "به مدت 52 روز است که اعتصاب غذای نامحدود را ادامه می دهیم. در اینجا می خواهیم به اطلاع افکار عمومی برسانیم که اعتصاب ما به مرحله تازه ای پای نهاده است. ما خواسته های خود را به اطلاع نهادها و سازمان های اتحادیه اروپا و همچنین نهادهای زیربط رسانیده ایم. اکنون حمایت جبهه گسترده ای از دوستان خلق کرد و مبارزه آزادی را بدست آورده ایم.

کردستانیان قهرمان و فداکار نیز که همراه ما بودند و روزانه با سخنرانی، دعا، راهپیمایی های اعتراضی و تلاش خود هیچ گاه ما را ترک نکرده و اینچنین بیان داشتند که در امر آزادی رهبر آپو دارای چه سطح تلاش و کوششی می باشند.

کمپین آزادی اوجالان تداوم خواهد یافت

درخواست تأمین آزادی، امنیت و تندرستی رهبر آپو به عنوان کمپین همچنان ادامه خواهد داشت. پایه اساسی این کمپین به مانند آزادی یک لازمه می باشد و با مبارزه خلق می شود، به عنوان مصمم بودن در میان افکار عمومی خلق شده است.

سازمان‌های اروپایی قرار است تصمیماتی اتخاذ کنند

همچنین در بیانیه گفته شد که اعتصاب غذای ما در 52امین روز خود از طرف افکار عمومی حمایتی گسترده شد. در ادامه آمده:در مرحله کنونی به این نتیجه رسیده‌ایم که لغو انزوای تحمیل شده بر رهبر آپو جهت برداشتن گام‌هایی مثبت توسط سازمان‌های اتحادیه اروپا نیاز به تصمیماتی دارد که باید اروپا اخذ نماید.

بیانیه ک.ج.ک و سازمان‌های اروپایی را مدنظر قرار دادیم

در خصوص اعتصاب غذا بیانیه دبیرکل شورای اروپا در 13 آوریل و بیانیه رئیس پارلمان اروپا در 18 آوریل را مدنظر قرار دادیم. بخاطر انجام دیدارهای برخی دوستانمان با برخی سازمان‌ها اعتقاداتمان راسخ تر شد و به این نتیجه رسیدیم که مطالبات ما از طرف سازمان‌های مربوطه عملی می‌گردد و نتیجه‌ای حصول می‌نماید.

اعتصاب غذا را پایان می‌دهیم

همچنین در این باره در 20 آوریل , ک.ج.ک هم بیانیه‌ای صادر کرد و اظهار داشت که اعتصاب غذا به اهداف خود رسیده است. جهت تسریع فعالیت‌های آن نهادها و برای اینکه فرصتی جهت انجام کارهایشان رخصانده شود, ما اظهار می‌داریم که عملیات اعتصاب غذا به اهداف خود رسیده است و از امروز به اعتصاب خود خاتمه می دهیم.

سپاسگذاری از مطبوعات و افکار عمومی

اعتصاب‌کنندگان در پایان بیانیه خود از خلق کرد, مطبوعات و افکار عمومی هوشیار و نیز از کلیسای موریس سپاسگذاری کردند و گفتند:نخست از خلق کرد که از همان اوان اعتصاب غذا با ما بوده‌اند و از ما حمایت کرده‌اند, سپاسگذاری می‌کنیم. خلق ما با اندیشه‌ها و کردارها و عملیات‌های خود ما را همراهی و همیاری کردند. ما از دوستان خود در ترکیه و اروپا و همچنین از مطبوعات آلترناتیو و مخالف سپاسگذاری می‌کنیم , بویژه اذعان می‌داریم که دستاوردهایمان محصول مبارزات مشترکمان است.

به کلیسای موریس در استراسبورگ

از کلیسای موریس که از همان اوان اعتصاب غذا با به امروز از ما میزبانی نمود و به لحاظ دیپلماتیک و بسیاری مسایل دیگر از ما حمایت نمود, سپاسگذاری می‌کنیم بویژه از جهان مسیحیت.