وخامت حال اعتصابیون و سکوت مقامات اروپایی

 

پنجشنبه, 17 فروردين 1391 ساعت 15:13

mangirtin_nigar_enayati

از 51 روز پیش صدها زندانی سیاسی کرد در زندانهای جمهوری ترکیه با طرح مطالباتی وارد اعتصاب غذا شدند ، زندگی اعتصابیونی که بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کنند شدیدا با خطر مواجه است اما حکومت ترکیه تاکنون تغییری در مواضع جنگ طلبانه خود ایجاد نکرده است.

از سوی دیگر اعتصاب غذای 15 فعال سیاسی کرد در استراسبورگ فرانسه هم سی و ششمین روز خود را سپری کرد.
اعتصابات گسترده غذایی در زندانهای جمهوری ترکیه از بیست و ششم بهمن ماه توسط 400 زندانی سیاسی با مطالباتی از قبیل بهبود شرایط اوجالان و توقف حملات سیاسی- نظامی علیه ملت کرد آغاز شدند. تعداد زندانیان اعتصابی اکنون به 1500 نفر افزایش یافته است.
این زندانیان پس از 52 روز اعتصاب هر لحظه با خطر مرگ یا معلولیت مواجهند اما حکومت ترکیه کماکان در قبال خواسته‌های آنان سکوت اختیار کرده است.
وضعیت مشابهی هم در استراسبورگ فرانسه حاکم است ، 36 روز از اعتصاب غذای گروه 15 نفره فعالان سیاسی کرد در این شهر می گذرد.
اعتصابیون استراسبورگ خواهان اقدام عملی کمیته منع شکجنه اروپا برای رفع انزوای چندین ماهه اوجالان و اقدام شورای این اتحادیه برای تسریع حل صلح آمیز مسئله کرد هستند ، خواسته‌هایی که تاکنون از سوی مقامات اروپایی پذیرفته نشده است .
این درحالیست که قوای جسمانی اعتصابیون شدیدا تحلیل رفته و پزشکان هشدار می دهند تداوم اعتصاب بطور قطع خطر آفرین خواهد بود ، امروز نگار عنایتی از اعتصاب کنندگان استراسبورگ به دلیل حال به بیمارستانی در این شهر منتقل شده است.