مەکۆی شادی                                      ڕه‌حمان سۆفی

 

ماشێنی ڕێماڵین بەفر جەنجەڕ دەکا

پێشکەشی بای دەکا

با هەڵی دەلووشێ،

                     باهۆز لولی دەکا.

 

کۆرپەی پۆشتە، باڵ بڵاو

چاوی تێدەبڕێ،

دەتریقێتەوە،

 زایەڵەی پێکەنین

     ئاوێتەی وەژەی، با

 

دایکی شادمان، ئامێز ئاواڵە

ئامێزی گەرم،

نێوان مەمکی نەرم

              ماوەیەک حەسانەوە

 

کۆرپەکە کایەی لە بیر نەما.

 

08.02.2016